Результати соціологічного дослідження – експертного опитування “ Основні загрози й шляхи забезпечення національної безпеки України”

Печать

Аналітичний звіт (укр) (вкладений файл PDF)

Основні результати опитування

(одномірні розподіли відповідей на закриті питання, а також список експертів див. наприкінці прес-релізу)

 

Загальна оцінка міжнародної ситуації й становища України

Експерти відзначають погіршення ситуації у світі, зростання нестабільності, конфліктного потенціалу та військової небезпеки. Посилення напруженості відбувається на тлі розгортання глобальної економічної кризи. На думку експертів, наслідки кризи проявляться не тільки в економіці та соціальній сфері, але й значною мірою відобразяться на міжнародних відносинах. Зокрема, загостриться боротьба за лідерство у світі, посилиться гонка озброєнь, знизиться роль структур та правових механізмів, що забезпечують міжнародну безпеку. Найуразливішими до економічної кризи та її наслідків виявляться країни, що розвиваються, у тому числі - Україна.

Внутрішні загрози національної безпеки

Незважаючи на погіршення міжнародної ситуації, багато експертів уважають, що зараз для України немає прямих військових загроз.

Для національної безпеки найбільш актуальними є ризики та загрози внутрішні, а саме:

 • Нездатність еліти сформувати та реалізувати узгоджену стратегію розвитку країни. Незрілість політичної еліти, її роз'єднаність; 
 • Зрощення влади й бізнесу, високий рівень корупції. Готовність еліт заради певного роду преференцій іти на поступки зовнішнім гравцям всупереч національним інтересам;
 • Слабкість та неефективність інститутів державної влади, нездатність керівництва країни забезпечити їхню ефективну роботу на всіх рівнях;
 • Внутрішня політична нестабільність;
 • Некомпетентність влади;
 • Істотні регіональні розбіжності в політико-ідеологічних та зовнішньополітичних орієнтаціях населення, що створює передумови для розколу суспільства й дезінтеграційних процесів;
 • Висока енергоємність економіки. Критична залежність української економіки від імпорту енергоресурсів; 
 • Криза української економіки (як наслідок світової економічної кризи). Загроза втрати частини економічного суверенітету;
 • Зниження рівня доходів населення та зростання соціального невдоволення як наслідок поглиблення економічної кризи;
 • Загроза встановлення авторитарного режиму.
 

Середні експертні оцінки свідчать, що серед внутрішніх загроз найбільшу (саме – «високу») ступінь загрози для національної безпеки створюють відсутність консолідації українського суспільства та його еліти, а також низька ефективність державного управління.

 

Характеристика зовнішніх загроз

Серед зовнішніх викликів, що загрожують національній безпеці України, експерти назвали такі:

 • Світова економічна криза та її безпосередні видатки - 
  • скорочення обсягів експорту - ключового джерела бюджетних надходжень,
  • загроза втрати ринків збуту для традиційного українського експорту (метал, продукція хімічної промисловості),
  • загроза втрати статусу країни - транзитера енергоресурсів,
  • загроза втрати частини економічного суверенітету внаслідок переходу стратегічних активів під контроль іноземного капіталу;
 • Зростання політичної нестабільності у світі внаслідок поглиблення економічної кризи;
 • Загроза перетворення України в інструмент / «розмінну монету» суперництва США та Росії за вплив у регіоні.
 • Невизначеність позиції провідних країн ЄС щодо визнання місця й ролі України в міжнародному співтоваристві.
 • Загроза ізоляції України від світових і регіональних економічних інтеграційних процесів;
 • Політика США, спрямована на втягування України в НАТО всупереч настроям більшості населення України. Як наслідок - загроза погіршення відносин між Україною й Росією;
 • Загроза порушення балансу сил, що склався в Східній Європі після розпаду СРСР унаслідок:
  • розширення НАТО на схід,
  • зростання витрат на озброєння в країнах Європи,
  • розміщення США елементів системи Протиракетної оборони в Чехії та Польщі;
 • Загроза розвалу існуючої міжнародно-правової системи, яка гарантує у т.ч. територіальну цілісність і суверенітет України;
 • Зростання напруженості у відносинах між НАТО й Росією;
 • Прагнення США створити у Європі та Азії осередки нестабільності з метою компенсації глобальної кризи за рахунок євро-азіатських держав;
 • Прагнення Росії посилити власний вплив на пострадянському просторі;
 • Активізація заморожених конфліктів - тенденція до суверенізації окремих національних анклавів;
 • Загроза війни між США та Іраном, ескалація напруженості в Афганістані та Пакистані;
 • Радикалізація ісламських політичних рухів (у т.ч. - у Туреччині);
 • Прагнення Туреччини посилити свій вплив у Чорноморському регіоні, у т.ч. –  у Криму через контакти з організаціями кримських татар;
 • Нелегальна міграція;
 • Міжнародна злочинність, зростання наркотрафіку через Україну;
 • Міжнародний тероризм.

Серед конфліктних ситуацій, що належать до зовнішніх загроз, експерти найчастіше вказували такі:

 • Конфлікти з Росією з приводу перебування Чорноморського флоту РФ та у зв'язку з незавершеністю делімітації ділянки україно-російського кордону в акваторії Азовського й Чорного морів, Керченської затоки;
 • Територіальні суперечки між Україною й Румунією (конфлікт довкола острова Зміїний у зв'язку з розмежуванням континентального шельфу в Чорному морі, претензії деяких політичних сил Румунії на Бесарабію та Північну Буковину, прагнення Румунії обмежити судноплавство в українській частині устя Дунаю).
 • Неврегульованість статусу Придністров’я, інтернаціоналізація конфлікту довкола Придністров’я. 
 

Серед зовнішніх загроз найбільші побоювання експертів викликає зростання напруженості у відносинах між НАТО та Росією. Ступінь загрози цього виклику для національної безпеки України в середньому оцінюється експертами як «значна».

Характеризуючи офіційні відносини з країнами, що посідають важливе місце в зовнішній політиці України, експерти оцінили в середньому відносини зі США як «партнерські», при цьому позиція України в цих відносинах визначалася як «союзник-сателіт». У якості «партнера» (відповідно до середніх оцінок) також називалася й Польща.

Відносини із ключовими країнами ЄС – Францією та Німеччиною характеризуються як «нейтральні», що дисонує із загальними настроями в Україні здобути членство в Європейському Союзі.

Найбільш проблемними (відповідно до середніх оцінок - «конфліктними») були визнані відносини між Україною та Росією. І це притому, що Росія формально залишається стратегічним партнером України. Як «конфліктні» також були оцінені відносини з Румунією.

На думку експертів, найбільш дружні («союзницькі) відносини склалися в офіційного Києва із Грузією. Одночасно, ряд експертів звертають увагу на існування ризику втягування України в конфлікт між Росією та Грузією на боці останньої. 

Готовність України протистояти зовнішнім загрозам

Готовність України протистояти зовнішнім загрозам на сьогоднішній день експерти в середньому оцінюють як «помірну».

Як причини, що заважають Україні протистояти зовнішнім загрозам, експерти назвали такі:

 • Відсутність спільних поглядів серед населення щодо національних інтересів та пріоритетів;
 • Відсутність консолідованої точки зору всередині еліти щодо національних інтересів;
 • Слабкість і неефективність державних інститутів. Перманентна політична нестабільність.
 • Некомпетентність рішень у зовнішній політиці, її незбалансованість;
 • Корумпованість еліт, їхня готовність іти на поступки зовнішнім гравцям всупереч національним інтересам заради певного роду преференцій;
 • Прагнення правлячого режиму проводити зовнішню політику на користь тільки однієї з великих держав, конфліктуючи з іншою стороною;
 • Відсутність високопрофесійної та модернізованої (у військово-технічному відношенні) армії;
 • Критична залежність України від поставок енергоресурсів з-за кордону.
 
 Заочна полеміка про шляхи забезпечення національної безпеки України показала, що експерти у своїх думках розділилися на дві домінуючі групи - прихильників позаблокового статусу України й проведення політики нейтралітету, а також тих, хто підтримує вступ у НАТО. Причому прихильники нейтралітету є противниками вступу в Альянс, а «атлантисти» - противниками політики нейтралітету. 
 

а) Перспектива позаблокового статусу і проведення політики активного нейтралітету

Серед експертів немає однозначної думки з приводу доцільності закріплення в Конституції України позаблокового статусу та проведення політики активного нейтралітету – прихильників і противників цього кроку виявилося приблизно порівну.

На користь позаблокового статусу й політики нейтралітету, експерти вказали такі аргументи:

 • З'явиться можливість сконцентруватися на забезпеченні власних національних інтересів;
 • Буде реалізовуватися власна національна політика воєнно-стратегічного та оборонного планування без оглядки на думку інших держав, але виходячи з поточних інтересів України;
 • Україна перестане бути заручником геополітичного суперництва;
 • Буде частково знята напруга суспільно-політичного протистояння всередині України;
 • Відкриються перспективи для налагодження конструктивних економічних відносин і співробітництва, як зі Сходом, так і з Заходом.
 
Відповідно до середніх оцінок експертів, позаблоковий статус і політика нейтралітету дозволять «деякою мірою»…
 • Зміцнити злагоду в суспільстві;
 • Налагодити дружні стосунки із сусідніми державами;
 • Знизити загрози втягування в існуючі міждержавні конфлікти третіх країн;
 • Зміцнити авторитет України у світі;
 • Забезпечити безпеку та територіальну цілісність України.
 Противники політики нейтралітету, говорячи про проблематичність її реалізації на практиці, акцентували увагу на такому:
 • Нездатність України самостійно гарантувати суверенітет і забезпечити національну безпеку;
 • Недостатність ресурсів національної економіки для реалізації ефективної оборонної політики;
 • Проблематичність реального визнання нейтрального статусу міжнародним співтовариством;
 • Фактична незначущість проголошеного позаблокового статусу.
 Що стосується можливих негативних наслідків, які спричинить закріплення в Конституції України позаблокового статусу та проведення політики активного нейтралітету, то експерти найчастіше називали таке:
 • Зниження здатності України протистояти зовнішнім загрозам;
 • Ослаблення позиції та впливовості України на міжнародній арені;
 • Перетворення України на «буферну зону» між конфронтуючими військово-політичними блоками;
 • Посилення тиску інших держав на Україну, ризик висування офіційних територіальних претензій;
 • Різке підвищення витрат на оборону.
 Важливо відзначити, що ті експерти, які підтримують закріплення в Конституції позаблокового статусу та проведення політики активного нейтралітету в основному вважають, що, незважаючи на гостроту нинішньої ситуації у світі, у військовому відношенні Україні прямо ніщо не загрожує. Противники нейтралітету, ті, хто бачить майбутнє України у складі військово-політичного блоку, виходять із існування прямої військової загрози для України (великої ймовірності її участі у військовому конфлікті).
 

б) Перспектива вступу в НАТО

Серед експертів немає однозначного ставлення до перспективи вступу України в НАТО.
 

Серед переваг вступу в НАТО (у плані забезпечення національної безпеки України) експерти вказали такі моменти:

 • Надання гарантій безпеки як країні-учасниці системи колективної безпеки;
 • Зняття (або, принаймні, істотне зниження) проблеми територіальних домагань із боку інших держав;
 • Вибудовування союзницьких зв'язків зі Сполученими Штатами Америки, а також низкою країн, що належать до зони впливу США;
 • Участь у процесі розробки й прийняття рішень у сфері регіональної та глобальної безпеки; 
 • Більш тісне економічне та політичне співробітництво із західними країнами;
 • Поліпшення перспективи вступу в ЄС;
 • Підвищення авторитету (статусу) і впливу України в міжнародній політиці;
 • Прийняття й реалізація передових стандартів у військовій сфері;
 • Проведення нагальних реформ у політичній та економічній сферах;
 • Чітке геополітичне позиціювання, зняття проблеми історичного вибору;
 • Стабілізація внутрішньої політичної ситуації, завдяки остаточному затвердженню (вибору) зовнішньополітичного курсу.
 Відповідно до середніх експертних оцінок, вступ України в Альянс буде «певною мірою» сприяти:
 • Підвищенню боєздатності української армії;
 • Модернізації армії;
 • Забезпеченню безпеки України та її територіальної цілісності;
 • Розвитку в країні демократії, зміцненню правової держави.
 
На думку експертів, вступ у НАТО матиме такі негативні наслідки:
 • Загострення відносин (конфлікт) з Росією;
 • Використання США України як інструмент у конфронтації з Росією;
 • Поглиблення розколу суспільства, підвищення соціальної напруженості, посилення загрози дезінтеграції країни;
 • Посилення залежності від США, втрата Україною значної частини політичного суверенітету;
 • Перетворення України на потенційну учасницю геополітичних конфліктів за участю США;
 • Поява для України нових, більш небезпечних військових загроз;
 • Збільшення ризику міжнародного тероризму;
 • Збільшення витрат на оборону;
 • Занепад вітчизняного ВПК та авіабудування. Фактична втрата статусу країни, що володіє оборонними технологіями.
 Експерти в середньому оцінюють можливість вступу України в НАТО як «низьку». Значна частина експертів або вважає, що вступ України в НАТО можливий в дуже віддаленій перспективі (через 15-20 років), або виключають можливість цієї події взагалі.
 
Перспектива приєднання до Плану дій щодо одержання членства в НАТО (ПДЧ)

Імовірність того, що на грудневому (2008 р.) саміті НАТО буде ухвалене рішення про приєднання України до ПДЧ, експерти в середньому оцінюють як «низьку».

На думку ряду експертів, приєднання України до ПДЧ буде сприяти:

 • Здійсненню реформ в оборонній та політичній сферах;
 • Виділенню асигнувань на оборону в належних обсягах;
 • Наведенню порядку в сфері оборони та національної безпеки;
 • Підвищенню рівня підготовки військовослужбовців;
 • Підвищенню мотивації у військовослужбовців;
 • Впровадженню громадського контролю у сфері національної безпеки та оборони;
 • Інтенсифікації військового співробітництва та співробітництва спецслужб;
 • Більш чіткому геополітичному позиціюванню та зняттю проблеми історичного вибору.
 • Консолідації частини політичної еліти, орієнтованої на НАТО;
 • Зміцненню відносин України та країн-членів НАТО.
 Експерти, які позитивно сприймають перспективу вступу в НАТО («атлантисти») акцентують увагу на некомпетентності та відсутності політичної волі у національної еліти, критично оцінюють її здатність здійснити необхідні для країни перетворення. Тому зовнішній стимул і забезпечення зовнішнього, дієвого контролю (з боку Заходу) сприймається ними як важлива умова для реалізації реформ.
 Говорячи про негативні наслідки приєднання України до ПДЧ, експерти назвали такі видатки:
 • Загострення відносин (конфлікт) з Росією;
 • Поглиблення розколу суспільства, підвищення соціальної напруженості;
 • Збільшення витрат на оборону.
 • Занепад вітчизняного ВПК та авіабудування внаслідок згортання військово-технічного співробітництва з Росією.

Також було висловлене побоювання з приводу ризику того, що Україна може приєднатися до ПДЧ, однак при цьому її вступ у НАТО буде відкладено на невизначений термін. Таким чином, Україна буде нести увесь тягар, пов'язаний зі членством у НАТО, однак буде позбавлена багатьох переваг повноправного члена Альянсу.

 Переважна більшість експертів або виключають можливість розміщення на території України тактичної ракетно-ядерної зброї у випадку приєднання України до ПДЧ, або оцінюють імовірність такої події як «низьку». Ті експерти, які виключають подібну перспективу апелюють, насамперед, до без'ядерного статусу України, закріпленому в Конституції. Ті експерти, які допускають таку можливість, указують на «зговірливість» політичної еліти та кон'юнктурність прийняття зовнішньополітичних рішень.

 в) Перспектива приєднання до ОДКБ

 

Здебільшого експерти вважають малоймовірним приєднання України до Організації Договору про колективну безпеку.

Про вигоди від приєднання до ОДКБ експерти говорили як про суто гіпотетичні. Як позитивні моменти вказувалися значне поліпшення відносин з Російською Федерацією, підвищення обороноздатності держави, відновлення кооперації у сфері ВПК та розвиток економічних відносин із країнами-учасницями блоку.

У цілому (з урахуванням середніх оцінок) експерти вважають, що приєднання до ОДКБ «певною мірою» буде сприяти розвитку національного військово-промислового комплексу. Правда, модернізації армії та підвищенню її боєздатності такий крок буде сприяти лише «незначною мірою».

Серед негативних наслідків приєднання до ОДКБ експерти найчастіше називали посилення залежності України від Росії, загострення суспільно-політичної ситуації в Україні, втрату довіри до України з боку Заходу, випадіння з інших систем колективної безпеки. Окремі експерти висловили думку, що приєднання до ОДКБ призведе до регресу демократичних інститутів, переорієнтації на авторитарну модель управління.

Слід зазначити, що більшість експертів, які висловилися на підтримку позаблокового статусу й проведення політики активного нейтралітету послідовні у своїй позиції. Вони вважають недоцільним вступ України до будь-яких військово-політичних блоків, як під егідою США, так і під егідою Росії.

 

г) Перспектива участі у формуванні нової системи європейської безпеки

Переважна більшість експертів позитивно ставляться до того, щоб Україна брала участь у формуванні нової системи європейської безпеки. Щоправда, ряд експертів (причому навіть ті, хто позитивно сприймає ідею створення нової системи європейської безпеки) скептично оцінюють можливість реалізації цієї ідеї на практиці.

Що стосується перешкод на шляху створення нової системи європейської безпеки, то експерти, насамперед, акцентують увагу на тому, що створення такої системи вимагає колосальних витрат, до яких європейські країни не готові, особливо в умовах наростаючої економічної кризи. Ще одна обставина, що ставить під сумнів можливість створення нової системи європейської безпеки - це відсутність єдиного погляду на цю ідею серед самих європейських країн. Також висловлювалася думка, що створення європейської системи безпеки неможливе через відсутність впливового, «потужного» провайдера. Однак не всі експерти поділяють ці доводи.

На думку експертів, приєднання України до нової системи європейської безпеки дасть такі переваги:

 • Надання гарантій безпеки як країні-учасниці системи колективної безпеки;
 • Входження до нової міжнародної структури на правах однієї з країн-фундаторок, що забезпечує вигідне становище (статус) в організації;
 • Можливість впливати на питання у сфері європейської безпеки;
 • Налагодження більше тісних взаємин з ЄС;
 • Поліпшення перспективи вступу в ЄС.
 • Підвищення авторитету (статусу) і впливу України в міжнародній політиці;
 • Впровадження європейські підходів і стандартів в оборонній сфері та сфері безпеки;
 • Участь у системі колективної безпеки, що є неконфліктною для еліт і громадської думки. Як наслідок - зменшення протистояння та напруженості в суспільстві, зняття з порядку денного питання про історичний вибір;
 • Стабілізація внутрішньої політичної ситуації завдяки остаточному затвердженню (вибору) зовнішньополітичного курсу;
 • Проведення нагальних реформ у політичній та економічній сферах.
 

У цілому, за зауваженням цілого ряду експертів, у випадку створення європейської системи безпеки та приєднання до неї України, країна здобуває переваги, які передбачає вступ у НАТО, але з мінімізацією відповідних ризиків. Такий крок не викличе неприйняття в суспільстві й не стане приводом для його розколу, а навпаки, буде сприяти зниженню соціального напруження, консолідації населення та еліт.

На думку експертів, приєднання України до нової системи європейської безпеки може мати такі негативні наслідки:

 • Певне загострення відносин одночасно з Росією та США;
 • Необхідність участі у військових та поліцейських (миротворчих) операціях в інтересах європейських країн;
 • Набуття Україною нового спектру військових загроз;
 • Збільшення ризику міжнародного тероризму внаслідок участі України в операціях на території інших держав;
 • Збільшення витрат на оборону;
 • Занепад вітчизняного ВПК та авіабудування внаслідок скорочення замовлень із боку українського оборонного відомства.
 

У середньому експерти оцінюють можливість приєднання України до нової системи європейської безпеки (якщо така буде створена) як «помірну». Приблизно половина експертів або вважають це можливим тільки у віддаленій перспективі (через 15-20 років), або виключають можливість цієї події взагалі.

Важливо підкреслити, що більшість експертів оцінюють ймовірність вступу України до ЄС або як «низьку», або виключать можливість такої події взагалі.

д) Шанхайська організація співробітництва (ШОС)

Заочну дискусію серед експертів викликало питання про доцільність участі України в діяльності ШОС. Частина експертів висловила сумнів у необхідності такого кроку, мотивуючи це тим, що дана організація поєднує країни географічно віддаленого регіону, в якому немає українських інтересів. Водночас, багато експертів указали на те, що присутність України в ШОС у тому чи іншому статусі сприяло б зміцненню відносин із країнами, що володіють колосальними ринками та претендують на лідерство у світі.

е) Міжнародна організація Грузії – України – Азербайджану – Молдови (ГУАМ)

З точки зору реалізації інтересів і забезпечення безпеки України переважна більшість експертів оцінили ефективність діяльності ГУАМ на сьогоднішній день як «низьку. Окремі експерти висловили думку, що дана організація створена з ініціативи США, а основу об'єднання склали не стільки спільні інтереси, скільки антиросійська спрямованість.

Багато експертів вважають, що для ГУАМ було б перспективним перетворення на «економічну регіональну організацію» (переорієнтація на розв’язання економічних питань). Лише деякі висловилися на підтримку розвитку даної організації як «політичної» або «військово-політичної». Разом з тим, половина експертів переконані, що ГУАМ як міжнародна організація не має довгострокової перспективи.

 

 

Одномірні розподіли відповідей експертів на закриті питання

Оціните, будь ласка, ступінь загрози, яку створюють для безпеки України вказані проблемні ситуації та конфлікти.

Шкала
Загроза відсутня
Ступінь загрози
 
Низька
Помірна
Середня
Значна
Висока
 
0
1
2
3
4
5
 
 

Внутрішні проблемні ситуації та конфлікти

Середній бал
 
Відсутність консолідації українського суспільства та його еліти
4,8
 
Низька ефективність (якість) влади, державного управління
4,6
 
Критична залежність України від поставок енергоресурсів з-за кордону
3,6
 

Низькі витрати (недостатнє фінансування) в Україні на оборону, армію

3,2
 
Виступи в Криму за приєднання до Росії
2,7
 

Небезпека сепаратистських виступів з боку кримських татар

2,6
            Зовнішні проблемні ситуації й конфлікти

Втягування України в конфлікт між Росією та Грузією (на боці Грузії)

3,1

Неврегульованість статусу Придністров’я, інтернаціоналізація конфлікту довкола Придністров’я

3,0

Конфлікт між Україною й Румунією у зв'язку з розмежуванням континентального шельфу та виключних економічних зон у Чорному морі (конфлікт довкола острова Зміїного)

2,8

Дії Румунії щодо обмеження судноплавства в українській частині устя Дунаю

2,8
Розміщення США елементів системи Протиракетної оборони в Чехії та Польщі
2,5

Прагнення Росії продовжити базування свого Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 р.

2,4

Незавершеність делімітації ділянки україно-російського кордону в акваторії Азовського й Чорного морів, Керченської затоки

2,1
Територіальні претензії Румунії на Бессарабію та Північну Буковину
2,0

Спроби асиміляції (політичної, економічної, соціокультурної) західноукраїнських регіонів з боку Польщі

1,3
Територіальні домагання Угорщини на Закарпаття
1,2
 

Оціните, будь ласка, ступінь загрози, яку створюють для безпеки України наступні виклики.

Шкала
Загроза відсутня
Ступінь загрози
 
Низька
Помірна
Середня
Значна
Висока
 
0
1
2
3
4
5
 
 

Середній бал

 
Зростання напруженості у відносинах між НАТО та Росією
3,9
 

Міжнародна злочинність, у тому числі – нелегальна наркоторгівля та наркотрафік

3,3
 

Тенденція до суверенізації окремих національних анклавів, їхнє прагнення одержати незалежність і вийти зі складу більш широкого державного утворення (Косово, Абхазія, Південна Осетія)

3,1
 
Нелегальна міграція
3,0
 
Радикалізація ісламських політичних рухів
3,0
 

Руйнування системи Договору про звичайні збройні сили в Європі та нарощування витрат на озброєння в країнах Європи

2,8
 
Міжнародний тероризм
2,8
 
Прагнення Росії посилити власний вплив на країни колишнього СРСР
2,8
 
Розширення впливу НАТО на схід
2,6
 
Поширення ядерних технологій, необхідних для створення ядерної зброї
2,6
 

Прагнення США створити у Європі та Азії осередки нестабільності з метою компенсації глобальної кризи за рахунок євро-азіатських держав

2,6
 

Заяви окремих російських політиків про історичне право Росії на м. Севастополь і Крим

2,6
 

Ескалація напруженості на Близькому Сході, а також в Афганістані та Пакистані

2,1
 
Прагнення Туреччини посилити власний вплив у Чорноморському регіоні
1,9
 

Оціните, яка в цілому готовність України протистояти зовнішнім загрозам?     (частоти - число експертів)

Висока - 2
Значна - 0
Середня - 2
Помірна - 10
Низька - 11

Важко відповісти - 0

Як Ви ставитеся до того, щоб Україна закріпила в Конституції свій позаблоковий статус і почала проводити політику активного нейтралітету? (частоти - число експертів)

Однозначно позитивно - 11
Скоріше позитивно - 2
Скоріше негативно - 2
Однозначно негативно - 9
Важко відповісти - 1
 

Як Ви вважаєте, якою мірою позаблоковий статус і політика активного нейтралітету будуть сприяти вирішенню наступних завдань?   (частоти - число експертів)

 
Значною мірою
Певною мірою
Незначною мірою
Не будуть сприяти
Важко відповісти
Середній бал
Забезпечення безпеки України й територіальної цілісності
10
6
3
6
0
2,2
Зміцнення авторитету України у світі
10
7
1
7
0
2,2
Підвищення боєздатності української армії
3
6
4
10
2
2,9
Модернізація української армії
3
5
7
8
2
2,9
Розвиток військово-промислового комплексу України
6
7
7
4
1
2,4
Налагодження дружніх відносин із сусідніми державами
12
7
2
3
1
1,8
Розвиток у країні демократії, зміцнення правової держави
6
5
4
6
4
2,5
Зміцнення злагоди в суспільстві
12
8
1
3
1
1,8
Зниження загрози втягування в існуючі міждержавні конфлікти третіх країн
14
3
3
5
0
2,0
Зниження загрози тероризму
7
8
3
7
0
2,4
 

Як Ви вважаєте, які негативні наслідки спричинять закріплення в Конституції України позаблокового статусу та проведення політики активного нейтралітету? (Експерт міг указати кілька варіантів відповіді).

 
Число експертів
Спричинить різке підвищення витрат на оборону
13
Послабить позиції й впливовість України на міжнародній арені
9
Завдасть шкоди обороноздатності України
9
Призведе до втрати Україною політичного суверенітету (його частини)
6
Зробить Україну об'єктом територіальних домагань сусідніх держав
6

Призведе до погіршення ситуації у сфері забезпечення прав і свобод громадян

4
Загострить напруженість в українському суспільстві
2
Призведе до занепаду військово-промислового комплексу України
2
Погіршить відносини із прикордонними державами
2

Змусить українську армію брати участь у військових операціях в інтересах інших держав

1
Зробить Україну мішенню для міжнародних терористів
0

Серйозних негативних наслідків немає

6
Важко відповісти
1

Як Ви ставитеся до перспективи вступу України в НАТО? (частоти - число експертів)

Однозначно позитивно - 6

Скоріше позитивно - 4

Скоріше негативно - 4

Однозначно негативно - 11

Важко відповісти - 0

 

Як Ви вважаєте, якою мірою вступ у НАТО буде сприяти вирішенню наступних завдань? (частоти - число експертів)

 
Значною мірою
Певною мірою
Незначною мірою
Не будуть сприяти
Важко відповісти
Середній бал

Забезпечення безпеки України й територіальної цілісності

10
4
4
7
0
2,3

Зміцнення авторитету України у світі

6
4
5
10
0
2,8

Підвищення боєздатності української армії

9
7
5
3
1
2,1

Модернізація української армії

7
11
4
3
0
2,1

Розвиток військово-промислового комплексу України

3
4
5
12
1
3,2

Налагодження дружніх відносин із сусідніми державами

2
5
5
12
1
3,1

Розвиток у країні демократії, зміцнення правової держави

8
5
5
6
1
2,4

Зміцнення злагоди в суспільстві

0
3
3
17
2
3,6

Зниження загрози втягування в існуючі міждержавні конфлікти третіх країн

1
4
4
15
1
3,4

Зниження загрози тероризму

0
3
4
17
1
3,6
 

Як Ви вважаєте, які негативні наслідки спричинить вступ у НАТО? (Експерт міг указати кілька варіантів відповіді).

 

Число експертів

Загострить напруженість в українському суспільстві
22
Погіршить відносини із прикордонними державами
17

Змусить українську армію брати участь у військових операціях в інтересах інших держав

16
Призведе до занепаду військово-промислового комплексу України
13
Зробить Україну мішенню для міжнародних терористів
11
Приведе до втрати Україною політичного суверенітету (його частини)
7
Спричинить різке підвищення витрат на оборону
6
Послабить позиції та впливовість України на міжнародній арені
6
Завдасть шкоди обороноздатності України
5
Зробить Україну об'єктом територіальних домагань сусідніх держав
4

Призведе до погіршення ситуації у сфері забезпечення прав і свобод громадян

4
Серйозних негативних наслідків немає
0
Важко відповісти
1

Як Ви вважаєте, яка ймовірність вступу України в НАТО?     (частоти - число експертів)

Висока ймовірність - 0

Значна ймовірність - 4

Помірна ймовірність - 10

Низька ймовірність - 7

Це практично виключено - 3

Важко відповісти – 0
 

Як Ви вважаєте, коли можливий вступ України в НАТО?  (частоти - число експертів)

У найближчій перспективі (через 3-5 років) - 3

У середньостроковій перспективі (через 5-10 років) - 8

У довгостроковій перспективі (через 15-20 років) - 1

Це практично виключено - 9

Важко відповісти - 4

 

Як відомо у грудні 2008 р. відбудеться черговий саміт НАТО, на якому буде розглянуте питання про приєднання України до Плану дій щодо одержання членства в НАТО (ПДЧ). Яка ймовірність того, що на цьому саміті буде ухвалене рішення про приєднання України до ПДЧ? (частоти - число експертів)

Висока ймовірність - 0

Значна ймовірність - 0

Помірна ймовірність - 3

Низька ймовірність - 13

Це практично виключено - 9

Важко відповісти - 0
 

Яка ймовірність розміщення на території України тактичної ракетно-ядерної зброї, у випадку приєднання України до ПДЧ? (частоти - число експертів)

Висока ймовірність - 1

Значна ймовірність - 4

Середня ймовірність - 0

Помірна ймовірність - 0

Низька ймовірність - 7

Це практично виключено - 13

Важко відповісти - 0
 

Як Ви вважаєте, яка ймовірність приєднання України до ОДКБ?  (частоти - число експертів)

Висока ймовірність - 0

Значна ймовірність - 0

Помірна ймовірність - 0

Низька ймовірність - 12

Це практично виключено - 12

Важко відповісти – 1
                                                

Як Ви вважаєте, якою мірою приєднання України до ОДКБ буде сприяти вирішенню наступних завдань? (частоти - число експертів)

 
Значною мірою
Певною мірою
Незначною мірою
Не будуть сприяти
Важко відповісти
Середній бал
Забезпечення безпеки України й територіальної цілісності
4
7
8
5
1
2,7
Зміцнення авторитету України у світі
0
3
6
14
2
3,5
Підвищення боєздатності української армії
2
3
11
7
2
3,0
Модернізація української армії
1
3
10
9
2
3,2
Розвиток військово-промислового комплексу України
8
8
2
5
2
2,2
Налагодження дружніх відносин із сусідніми державами
3
6
6
7
3
2,8
Розвиток у країні демократії, зміцнення правової держави
0
1
8
13
3
3,5
Зміцнення злагоди в суспільстві
1
0
3
17
4
3,7
Зниження загрози втягування в існуючі міждержавні конфлікти третіх країн
0
4
6
13
2
3,4
Зниження загрози тероризму
1
5
4
13
2
3,3
 

Як Ви вважаєте, які негативні наслідки спричинить приєднання України до ОДКБ? (Експерт міг указати кілька варіантів відповіді).

 

Кількість експертів

Загострить напруженість в українському суспільстві
17
Послабить позиції та впливовість України на міжнародній арені
11

Змусить українську армію брати участь у військових операціях в інтересах інших держав

8
Призведе до втрати Україною політичного суверенітету (його частини)
7

Призведе до погіршення ситуації у сфері забезпечення прав і свобод громадян

7
Погіршить відносини із прикордонними державами
5
Зробить Україну мішенню для міжнародних терористів
3
Спричинить різке підвищення витрат на оборону
2
Завдасть шкоди обороноздатності України
1
Приведе до занепаду військово-промислового комплексу України
1
Зробить Україну об'єктом територіальних домагань сусідніх держав
1

Серйозних негативних наслідків немає

0
Важко відповісти
4
 

У червні 2008 року Президент Франції Ніколя Саркозі запропонував країнам Європейського Союзу створити єдині збройні сили Європи. Як Ви ставитеся до того, щоб Україна підтримала цю ініціативу й брала участь у формуванні нової системи європейської безпеки? (частоти - число експертів)

Однозначно позитивно - 9
Скоріше позитивно - 10
Скоріше негативно - 4
Однозначно негативно - 1
Важко відповісти - 1
 

Як Ви вважаєте, яка ймовірність приєднання України до нової системи європейської безпеки? (частоти - число експертів)

Висока ймовірність - 2

Значна ймовірність - 4

Помірна ймовірність - 6

Низька ймовірність - 7

Це практично виключено - 3

Важко відповісти - 3

 

Як Ви вважаєте, коли можливе приєднання України до нової системи європейської безпеки? (частоти - число експертів)

У найближчій перспективі (через 3-5 років) - 2

У середньостроковій перспективі (через 5-10 років) - 5

У довгостроковій перспективі (через 15-20 років) - 8

Це практично виключено - 4

Важко відповісти - 6

 

Як Ви вважаєте, яка ймовірність вступу України в ЄС?     (частоти - число експертів)

Висока ймовірність - 0

Значна ймовірність - 3

Помірна ймовірність - 7

Низька ймовірність - 14

Це практично виключено - 1

Важко відповісти - 0

 

Як Ви ставитеся до можливості приєднання України до Шанхайської організації співробітництва (ШОС)? (частоти - число експертів)

Однозначно позитивно - 2
Скоріше позитивно - 9
Скоріше негативно - 3
Однозначно негативно - 5
Важко відповісти / особлива думка - 6
 

Як Ви вважаєте, коли можливе приєднання України до ШОС?   (частоти - число експертів)

У найближчій перспективі (через 3-5 років) - 1

У середньостроковій перспективі (через 5-10 років) - 2

У довгостроковій перспективі (через 15-20 років) - 5

Це практично виключено - 11

Важко відповісти / особлива думка - 6

 

Як би Ви оцінили ефективність Міжнародної організації Грузії-України-Азербайджану-Молдови (ГУАМ) з точки зору реалізації інтересів та забезпечення безпеки України? (частоти - число експертів)

Висока ефективність - 0

Значна ефективність - 0

Середня ефективність - 3

Помірна ефективність - 5

Низька ефективність - 17

Важко відповісти - 0

 

Як Ви вважаєте, у якій якості найбільш перспективна діяльність ГУАМ? (Частоти – число експертів. Експерт міг указати кілька варіантів відповіді).

Політична регіональна організація - 4

Військово-політична регіональна організація - 1

Економічна регіональна організація - 11

У ГУАМ як міжнародної організації немає перспективи - 12

Важко відповісти - 1

 

Зараз я буду по черзі зачитувати назви міжнародних організацій та об'єднань, а Ви кажіть, участь у яких з них є вигідною, на Ваш погляд, для України?  (частоти - число експертів)

 
Вигідно
Не вигідно
Участь не можлива
Важко відповісти

СОТ (Світова організація торгівлі)

20
4
0
1

Балто-черноморський союз

8
11
1
5

ГУАМ (Міжнародна організація Грузії-України-Азербайджану-Молдови)

11
12
0
2

ЕврАзЭС (Євразійське економічне співтовариство)

11
8
4
2

ЄС (Європейський союз)

20
0
4
1

ЄЕП (Єдиний економічний простір)

15
4
4
2

НАТО (Організація Північноатлантичного договору)

10
9
6
0

ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку)

4
9
10
2

Об'єднана система Протиповітряної оборони СНД

12
4
6
3

ООН (Організація об'єднаних націй)

24
0
0
1

ШОС (Шанхайська організація співробітництва)

12
2
10
1
 
 

Як би Ви охарактеризували нинішні відносини між Україною та зазначеними державами? (частоти - число експертів)

 

Союзницькі, дружні

Довірчі, партнерські

Нейтральні
Напружені,
конфліктні
Ворожі
Важко відповісти
Середній бал
Росією
0
0
0
21
4
0
4,2
Білоруссю
0
1
19
4
1
0
3,2
Молдовою
0
5
18
2
0
0
2,9
Румунією
0
2
8
15
0
0
3,5
Угорщиною
2
10
12
1
0
0
2,5
Польщею
10
15
0
0
0
0
1,6
Словаччиною
5
11
9
0
0
0
2,2
Німеччиною
0
7
16
2
0
0
2,8
Францією
0
10
14
1
0
0
2,6
США
11
10
3
0
0
1
1,7
Туреччиною
2
10
13
0
0
0
2,4
Грузією
18
4
0
0
0
3
1,2
 
 

 

 

Список експертів

1. Ігор Алексєєв, депутат Верховної Ради України, секретар комітету ВРУ з іноземних справ.

2. Володимир Богданович, голова наглядової ради Українського аналітичного центру перспективного розвитку, доктор технічних наук, професор.

3. Дмитро Видрін, політолог, доктор політичних наук, професор, депутат Верховної Ради України п'ятого скликання

4. Олексій Гарань, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор політичних наук.

5. Сергій Гриневецкий, депутат Верховної Ради України, перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони.

6. Олег Грицаєнко, експерт в галузі міжнародних відносин.

7. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва.

8. Анатолій Гуцал, заступник директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки.

9. Андрій Дорошенко, радник з політичних питань Громадської організації «Передові правові ініціативи».

10. Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень „Софія”.

11. Анатолій Зленко, президент «Фонду підтримки міжнародного співробітництва України», екс-міністр іноземних справ.

12. Леонід Кожара, депутат Верховної Ради України, заступник голови комітету ВРУ з іноземних справ.

13. Костянтин Кононенко, експерт-політолог.

14. Віктор Константинов, старший науковий співробітник Інституту вивчення Росії.

15. Володимир Корнілов, директор Української філії Інституту країн СНД.

16. Георгій Крючков, виконавчий секретар ГПО «Український форум», депутат Верховної Ради України третього та четвертого скликань, екс-голова комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони.

17. Олександр Литвиненко, доктор політичних наук, експерт-політолог.

18. Олександр Орел, Генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень.

19. Михайло Погребинский, директорКиївського центру політичних досліджень і конфліктології.
20. Валерій Пустовойтенко, екс-прем'єр-міністр України.

21. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень «Амес».

22. Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України.

23. Ігор Тодоров, заступник директору Центру міжнародної безпеки та євро-атлантичного співробітництва (Донецьк).

24. Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень.

25. Валерій Чалий, директор міжнародних програм Українського центру економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

 
ЦСД "Софія"


Читайте также в этом разделе

Результати соціологічного дослідження «Суспільно-політичні орієнтації громадян»

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 6 по 18 травня 2015 р. провів опитування населення у всіх адміністративних областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося.

Всього було опитано 3609 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,0%.


Результати соціологічного дослідження «Електоральні орієнтації громадян»

Центр соціальних досліджень «Софія» за сприяння Українського інституту соціальних досліджень імені О.Яременка з 16 по 21 жовтня 2014 р. провів опитування населення у всіх областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. В Криму опитування не проводилося. Всього було опитано 2021 респондент віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Результати соціологічного дослідження «Електоральні орієнтації громадян»

Центр соціальних досліджень «Софія» за сприяння Українського інституту соціальних досліджень імені О.Яременка з 8 по 13 жовтня 2014 р. провів опитування населення у всіх областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. В Криму опитування не проводилося. Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Електоральні рейтинги політичних партій (результати опитування)

Центр соціальних досліджень “Софія” з 23 вересня по 1 жовтня 2012 р. провів опитування населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 127 населених пунктах). Всього було опитано 2007 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними характеристиками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Як населення оцінює діяльність влади (результати опитування)

Центр соціальних досліджень “Софія” з 23 вересня по 1 жовтня 2012 р. провів опитування населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 127 населених пунктах). Всього було опитано 2007 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними характеристиками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Українська опозиція в дзеркалі громадської думки (результати опитування)

Центр соціальних досліджень “Софія” з 23 вересня по 1 жовтня 2012 р. провів опитування населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 127 населених пунктах). Всього було опитано 2007 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними характеристиками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Аналітична доповідь «Культурні практики і культурна політика (Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні)»

Україна має пройти через глибоку трансформацію соціального укладу, що склавсяупродовж багатьох десятиліть, здійснити перехід на нову модель розвитку, створитиефективну і, що дуже важливо, диверсифіковану економіку. Якісне оновлення маєохоплювати усі сфери життєдіяльності, всі рівні організації державного та суспільногожиття. Але наскільки сумісні інтереси державної моделі модернізації з інтересами мільйонів тих, хто має бути задіяний у здійсненні задумів? Модернізація не є подоланням культурної константи, вона повиннаспиратися на існуюче культурне підґрунтя. Інша справа, що інструментикультурної політики мають зсувати мотиви і пріоритети, які рухають людьми.Культурна політика має виконати важливу роль у забезпеченні загального успіхумодернізаційного процесу, саме від неї залежить, чи зможе Україна посісти чільнемісце серед провідних країни світу.


«Електоральні орієнтації українських громадян»

Центр соціальних досліджень “Софія” з 30 вересня по 6 жовтня 2011 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 125 населених пунктах). Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


«Суд над Юлією Тимошенко: думка українських громадян»

Центр соціальних досліджень “Софія” з 30 вересня по 6 жовтня 2011 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 125 населених пунктах). Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


«Вишневый сад» украинского традиционализма

Зеркало недели. Украина 10.06.2011

Вот уже двадцатый год в Украине идут дискуссии о национальной идее и национальной идентичности. Важ­ным и положительным итогом этой дискуссии является признание несомненным факта становления молодой политической нации. Сложной, противоречивой, но, тем не менее, устойчивой и достаточно толерантной. Ученые, эксперты и политики в своих характеристиках и прогнозах сходятся в том, что качественным результатом этого становления должно быть формирование модернового, амбициозного и консолидированного общества­нации, идентифицирующего себя частью большой европейской цивилизации. При этом упускаются из виду либо недооцениваются социально­психологические особенности людей, которые здесь и сейчас формируют нацию будущего.

Автор: Андрей Ермолаев

Результати соціологічного дослідження «Громадсько-політичні орієнтації українських громадян»

Центр соціальних досліджень “Софія” з 21 по 27 травня 2011 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 125 населених пунктах). Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Мировой финансово-экономический кризис и международная безопасность: между Карлом Марксом и Адамом Смитом

Источник: «Зеркало недели. Украина» 22.04.2011

Масштабный финансово-экономический кризис возродил интерес к давно известным идеям Карла Маркса. Его «Капитал» в 2008 г. снова вошел в список бестселлеров в большинстве стран развитого капитализма. Причем в основном покупали книги бородатого классика молодые люди, издревле составляющие основной контингент «несогласных». В частности, опросы, проводившиеся в 2008 г. в Германии, демонстрировали, что именно К.Маркс занял первое место в рейтинге влияния мыслителей на современность, опережая таких выдающихся социальных реформаторов, как Аденауэр и Мартин Лютер.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: Стране нужен диалог, а не политическая война

Источник: "Профиль" 20.03.11

В нашем государстве впервые, пожалуй, в мировой истории предпринята попытка объединить нереализованные амбиции бывших глав государств. Как оценивать эту перспективу, обозначилось ли начало большого диалога элит – в интервью «Профилю» рассказывает директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины Андрей Ермолаев.

Автор: Андрей Ермолаев

Результати соціологічного дослідження «Оцінки політичного життя України в 2010 р.»

Центр соціальних досліджень “Софія” з 16 по 22 грудня 2010 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 125 населених пунктах). Всього було опитано 2023 респондента віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Андрей Ермолаев: Некорректно противопоставлять сотрудничество с Россией европейскому курсу Украины

Источник: «День» 20.05.2010

Чего следует ожидать от официально провозглашенной внеблоковой политики Украины, а также об оценке приезда российского президента в украинскую столицу, говорит директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев в интервью изданию «День»:

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: Власть успешно демонтировала ловушки

Источник: «Версии» 30.04.2010

Директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев в интервью «Версиям» связал демонтаж геополитической модели «холодной войны» с подписанием договора о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе.

Автор: Андрей Ермолаев

Країні потрібні зміни. Невідкладно

УНІАН 22.01.2010

У моїй країні зараз дві біди – скрижанілі дороги і політична неврастенія. Наслідком першої біди – дедалі більше скалічених і забитих, в результаті другої – зростає кількість розгублених, ображених і переляканих.

Автор: Андрей Ермолаев

Электоральная ситуация в Украине

Источник: «Главред», 22.12.2009

23 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Электоральная ситуация в Украине».

Автор: Андрей Ермолаев

Ющенко – украинский король Лир

Источник: «Главред», 23.12.2009

Истекает пятилетний срок полномочий Президента Украины Виктора Ющенко. Всего через два месяца Украина узнает, кто станет главой государства на следующие пять лет.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрій Єрмолаєв: “Ця влада і у Всесвітній потоп буде дошки для тих потопаючих продавати”

Источник: Інформ-агенція Голос.UA 23.11.2009

У будь-якому разі епідемія - це факт

Автор: Андрей Ермолаев

Осмелится ли новый президент на реформы?

Источник: «Диалог.ua» 7.12.2009

Все мы помним, как проходили прошлые президентские выборы. Это была пора больших ожиданий. Сейчас, когда полным ходом идет очередная президентская кампания, этот вопрос, что называется, висит в воздухе: что мы получили за эти пять лет?

Автор: Андрей Ермолаев

Опровержение

Андрей Ермолаев, директор ЦСИ «София, 3 декабря 2009 г. 30 ноября на сайте Интернет-издания «Обозреватель» в новостной ленте была размещена информация о результатах опроса населения, проведенного Центром социальных исследований «София». При этом, в тексте были указаны показатели электоральной поддержки кандидатов в Президенты, полученные Центром еще в мае 2009 г. Текст сообщения не содержал каких-либо указаний на время проведения опроса. Таким образом, у читателя складывалось впечатление, что ему предоставляют данные опроса, проведенного совсем недавно.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрій Єрмолаєв: “Ця влада і у Всесвітній потоп буде дошки для тих потопаючих продавати”

Інформ-агенція Голос.UA 23.11.2009

Думаю, всі, у кого є знайомі лікарі чи лікарі в родині, розуміють, що ми маємо справу з епідемією грипу. Епідемією, яка за динамікою та характером схожа зі звичною сезонною, але з однією особливістю - важкі патогенні наслідки від одного з штамів. І в цьому вся небезпека.

Автор: Андрей Ермолаев

Политическое будущее Арсения Яценюка

Источник: «Главред», 17.11.2009

17 ноября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Политическое будущее Арсения Яценюка».

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: Большинства возможно, коалиция исключена

Источник: «Версии» 30.10.2009

Процесс разложения парламентской коалиции подошел к этапу оформления официального "свидетельства о смерти". О возможных последствиях развала пропремьерского объединения мы поговорили с политологом Андреем Ермолаевым.

Автор: Андрей Ермолаев

Проекти патріарха, головний біль РПЦ та лідери для України

Щодо приїзду патріарха Кирила вже було висловлено немало гіпотез та зламано немало списів у спробах розтлумачити його слова, звернення та ключові гасла. Редакція «РвУ» звернулася за розгорнутим коментарем до політолога, директора Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія Єрмолаєва. На думку експерта, цей візит та озвучені у його процесі гасла та твердження цілком вкладаються в канву нової політики, що її проводитиме Руська православна Церква як у межах РФ, так і (що іще більш важливо) поза кордонами Російської Федерації.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: В Украине некий феодальный деграданс

«Главред», 21.10.09

Информационная волна вокруг событий в лагере «Артек» навела директора Центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева на размышления о нашем больном обществе, о его перспективах и дальнейшей судьбе - физической, интеллектуальной, духовной.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: Внешняя политика Украины не меняется с приходом или увольнением министра иностранных дел

"КИД" 12.10.2009

Давая свою оценку назначению Петра Порошенко главой внешнеполитического ведомства Украины, известный политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев в комментарии "КИДу" отметил:

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: «У избирателя уже нет возможности влиять на судьбу национальных ресурсов»

Сайт Партии регионов 06.10.2009

Украинские политологи - это ученые или шарлатаны? Они «лепят» президентов под избирателя или «пудрят мозги» населению, чтобы сбыть некий неприглядный политический товар? И вообще, разбираются ли они сами в событиях, происходящих в стране? Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София», отвечал на такие вопросы как подобает настоящему политологу.

Автор: Андрей Ермолаев

Русский фактор на выборах украинского президента

Источник: «Главред», 22.09.2009

23 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Русский фактор на выборах украинского Президента». «Главред»: Прокомментируйте, пожалуйста, слова Виктора Ющенко, сказанные им несколько дней назад, о том, что на будущих президентских выборах в Украине Россия не будет иметь большого влияния, поскольку Украина стала более независимой.

Автор: Андрей Ермолаев

Выборы и Выбор

Источник: «ForUm» 7.09.2009

Иногда создается впечатление, что украинцы за годы независимости стали ведущими экспертами по демократии и выборным процедурам. Они разбираются в тонкостях процедур и разнообразии моделей представительной власти. Они прошли путь от совковых «кандидатов по разнарядке» до политических кумиров, чья победа обретена через суды и митинги. Они гордятся своей мнимой демократичностью и легкостью в отношении выборов органов власти примерно так, как гордится ребенок преодоленным страхом перед прививкой - «не страшно», «могу еще». Правда, забывая при этом, что не всякая прививка гарантирует от болезни.

Автор: Андрей Ермолаев

Газовая «война»: как это будет

Источник: «Главред», 19.08.2009

Государство за наши деньги закупает газ, чтобы зимой продать его нам же дороже

Автор: Андрей Ермолаев

Обострение украино-российских отношений как дополнительное оправдание эгоизма России

Источник: «Главред» 17.08.2009

Фрагменты стенограммы пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Главреда»

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: «Новый Президент не будет с первого дня идти на войну с парламентом»

Источник: «Главред», 30.06.2009

Пока мир борется с последствиями экономического кризиса, объединяя под эту борьбу усилия и ресурсы, отечественный политикум, сцепившись в решающей схватке, дрейфует к выборам Президента.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрій ЄРМОЛАЄВ: Зараз нам украй потрібен діалог людей, які ще не втратили надій на соціальний прогрес

Источник: «День» 19.06.2009

Після активізації суспільства навколо можливої політичної реформи, яку так і не вдалося здійснити Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко, український політикум запропонував йому новий виток політичних подій — президентські вибори. Про це заявили всі лідери політичних сил, і дороги назад, за оцінками експертів, вже немає. Країну поступово готують до жорсткої сутички на політичному полі бою. Виборцю знову, як і в попередні виборчі кампанії, ймовірно, пропонуватимуть варіант «або-або», де третього не дано. Хоча сьогодні як ніколи високим є відсоток тих людей, які не підуть на вибори, проголосують «проти всіх», або яким абсолютно все одно, що там коїться «наверху». Чого варто чекати від майбутньої президентської кампанії? Як поводитиметься суспільство? Які шанси на виборах має нове покоління?..

Автор: Андрей Ермолаев

Почему уходит Винский?

Источник: «Главред», 17.06.2009

Сегодняшнюю подачу министром транспорта и связи Иосифом Винским заявления об отставке нельзя назвать громом среди ясного неба – в околополитических кругах затянувшийся конфликт между Иосифом Викентиевичем и критическим числом руководителей БЮТ давно не был секретом.

Автор: Андрей Ермолаев

Бег в мешках с низкого старта

Источник: РИА «Новости» 15.06.2009

Помаранчево-оппозиционный альянс создать не удалось. Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) Партия регионов (ПР) в третий раз не нашли компромисс. Янукович сделал публичное заявление о неприемлемости предложенной версии политреформы. Ответная реакция Тимошенко больше напоминала жест отчаяния. Политический спектакль, разыгранный в день Святой Троицы, многие наблюдатели поспешили назвать водоразделом. Но эти события скорее закономерны, чем неожиданны.

Автор: Андрей Ермолаев

Відставка Голови Секретаріату Президента Віктора Балоги. Навіщо і чому зараз?

Источник: «Радіо Свобода» 19.05.2009

Дмитро Шурхало: Багато казали про те, що падіння рейтингу Віктора Ющенка, зумовлене діяльністю голови його секретаріату. Попервах пропрезидентська політична сила, фракція НУНС не раз закликала Ющенка відправити Балогу у відставку. Через відмову зробити це президент втратив багатьох своїх спільників.

Автор: Андрей Ермолаев

"Думка українських громадян про політику та політиків" Результати соціологічного дослідження

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 13 по 22 травня 2009 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2013 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


"Мнение украинских граждан о политике и политиках" результаты социологического исследования

ЦСИ "София"

Центр социальных исследований “София” с 13 по 22 мая 2009 г. провел опрос взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (всего в 130 населенных пунктах). Всего было опрошено 2013 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признаками (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса - индивидуальное интервью по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


Ющенко вышел на «Свободу»: «Моя фракция не входит в коалицию»

Источник: «Главред», 23.05.2009

Участие Президента Украины Виктора Ющенко на интеровской «Свободе» походило на отчет о проделанной пятилетней работе. Словно на совещании у президента, в студии присутствовала значительная часть президентской команды.

Автор: Андрей Ермолаев

Выборы-2010: ожидания, технологии, риски

Источник: «Зеркало недели» 23-29.05.2009

Cпекулировать обещаниями, играть на больном, заверять в несуществующем, развращать легкодоступным… Список стандартных инструментов и средств, с помощью которых партийные шта­бы традиционно куют победу своих кандидатов, можно продолжить. Впрочем, как и перечень тем, от которых нас с помощью этих инструментов сознательно уводят. Итак, в период выборов нам не рекомендуют думать о том, к примеру, что целью любого политика, тем более претендующего на высший государст­венный пост, должна быть не еди­ноличная и безграничная власть, стремление к которой стало ключевым для основных рейтинговых кандидатов, а строительство украинского государства.

Автор: Андрей Ермолаев

Ермолаев: Не нужно преувеличивать роль Луценко в истории

Источник: «ForUm» 13.05.2009

В народе говорят: «Не можешь пить – не мучай горло». Примерно в таком ключе сегодня в украинском парламенте за пьяный дебош в аэропорту Франкфурта «песочат» министра внутренних дел Юрия Луценко.

Автор: Андрей Ермолаев

Зеркало – 2008 (результаты социологического мониторинга)

В докладе представлены результаты опросов населения Украины, проведенных Центром социальных исследований «София» в 2008 г.
Общая редакция: Андрей Ермолаев, Александр Левцун.
Авторы (Центр социальных исследований «София»): А. Ермолаев, С. Денисенко, А. Левцун, В. Лупаций, Ю. Надтока.


Пресс-конференция на тему: «Выборы в Тернопольский областной совет как индикатор всеукраинских политических тенденций»

Источник: «Обозреватель» 18.03.2009

18 марта на «Обозревателе» состоялась пресс-конференция на тему: «Выборы в Тернопольский областной совет как индикатор всеукраинских политических тенденций»
В пресс-конференции принял участие руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

Автор: Андрей Ермолаев

АНДРЕЙ ЕРМОЛАЕВ: «В УКРАИНЕ НАЗРЕВАЕТ НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА»

Источник: "Политком.ru"

Экономический кризис обострил давно назревшую проблему: завершение политической реформы 2004 г. и стабилизация политической системы страны. Будет ли доведена эта реформа до конца? Станет ли Украина парламентской республикой или откатится назад? Пока эта тема несколько заслоняется экономическим проблемами, но вскоре – по мере приближения к президентским или возможным парламентским выборам – выйдет на первый план. Есть ли «точки соприкосновения» у разных групп украинской правящей элиты по тому, какой должна быть новая политическая система? Какими полномочиями должен обладать президент, парламент и Кабинет министров? Что на Украине ждет первоочередного реформирования? Об этом и многом другом в интервью Андрея Ермолаева, директора Центра социальных исследований «София» (Киев).

Автор: Андрей Ермолаев

Время, чтобы понять смысл грядущего дефолта, практически исчерпано

Источник: Украинская правда 26.02.2009

Мир изменяется бесконечно. Нашим предшественникам было не менее тяжело воспринимать крах своего "прошлых миров", как и нам – крах нам знакомого.

Автор: Андрей Ермолаев

Что нам делать в условиях трансформационного кризиса

Источник: «Украинская правда» 25.02.2009

Это не просто финансовый кризис или рецессия, затронувшие и Украину. Кризис глобального финансового капитализма на самом деле выявил все пороги и "пределы развития" уходящей эпохи

Автор: Андрей Ермолаев

Заявление Кравчука: реакция

Источник: «Главред», 25.02.2009

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал нынешнего главу государства Виктора Ющенко подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы. Об этом он сказал во время своего телеобращения к украинскому народу, которое вчера вечером транслировали ведущие телеканалы.

Автор: Андрей Ермолаев

Туман рассеется не скоро

Источник: «Эксперт-Украина» 16.02.2009

Директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев считает, что после ближайших президентских выборов период безвластия в Украине не закончится, а Украина рано или поздно превратится в парламентскую республику

Автор: Андрей Ермолаев

Результати соціологічного дослідження "Оцінка роботи влади в умовах кризи.Рейтинги електоральної підтримки політичних партій та претендентів на посаду Президента"

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 3 по 12 лютого 2009 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2018 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Автор: Андрей Ермолаев

Від авторитарних настроїв – до загрози реального авторитаризму

Истоник: Украинская правда 10.02.2009

Кризис украинского проекта проявил глубочайшую усталость, накопившуюся в обществе за последние годы.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: «Вопрос смены власти через досрочные выборы – это вопрос номер один»

Истоник: «Главред», 05.02.09

Чем закончится ожидаемый сегодня отчет правительства в парламенте со стопроцентной уверенностью не возьмется, пожалуй, предсказать никто.

Автор: Андрей Ермолаев

Решение Международного суда ООН по Змеиному – поражение для Украины. Причем, сразу в нескольких плоскостях

Інший Бік

- Это событие я считаю действительно поражением для Украины. Причем, поражением сразу в нескольких плоскостях - в плоскости геополитической, в плоскости правовой, в плоскости социальной, и в плоскости социального проектирования будущего.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрій Єрмолаєв: У кожного з кандидатів буде спокуса сильною владою

матеріал підготовлено редакцією Інтернет-видання „Гарт” – повна версія

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» зовсім не прагне бути зрозумілим для всіх. Його ідеї адресовані, перш за все, тим, хто «обраний Богом, людьми та професійним середовищем» та повинні нести відповідальність за долю країни.
Як зізнається сам Андрій Єрмолаєв, він не є прихильником елітарності, однак повсякчас звертає увагу на речі, які досі, на жаль, мало знайомі українському політикуму: гуманізм, терпимість, мистецтво соціального управління, нормативна культура…
Примітно також, що Андрій Васильович залишається одним із небагатьох політичних експертів, авторитет яких визнає як суспільство, так і академічна спільнота політологів.
До Вашої уваги чергова порція інтелектуальних одкровень…


Ермолаев: Критической для страны будет не весна, а осень будущего года

Источник: «ForUm» 25.12.2008

За последние несколько дней прогнозы многих экспертов и политологов сбылись – война Президента Ющенко и премьера Тимошенко стала открытой и без правил. Виктор Андреевич и Юлия Владимировна, не стесняясь в выражениях, посылают друг друга… в отставку, отвешивая при этом весьма интересные «комплименты». Понятно, цена вопроса – президентский пост. Никто не борется за него так, как эти двое.

Автор: Андрей Ермолаев

Результати соціологічного дослідження "Криза-2008: українська політика в дзеркалі громадської думки"

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 2 по 11 грудня 2008 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2004 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Украинский режим плох, российский не лучше

Источник: "ИА МиК"

С большим накалом эмоций прошло в украинском представительстве РИА Новости в минувший вторник обсуждение итогов опроса, проведенного немецкой маркетинговой и социологической компанией, ее украинским филиалом IFAK-Украина, среди жителей областных центров страны (опрос проводился с 31 октября по 5 ноября, объем выборочной совокупности - 800 респондентов, средняя ошибка выборки 3,5%).

Автор: Андрей Ермолаев

Новый Модерн: вызовы для Украины

Источник: "Главред"

Андрей Ермолаев, философ, директор Центра социальных исследований «София», для «Главреда»
Дискуссии о национальной безопасности и способах ее обеспечения давно уже приобрели абсурдный характер и стали похожи на средневековые теологические споры о путях достижения «царства божиего».

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: Нужно искать нестандартный, неконституционный компромисс

Источник: "Главред" 27.11.08

Категоричное заявление Юлии Тимошенко о вхождении «Нашей Украины» в недельный срок в демократичную коалицию с БЮТ, было обращено, в первую очередь, к Банковой:
мол, если этого не случится, Юлия Владимировна оставляет за собой право вести переговоры с другими политическими субъектами и объектами. Таковых не так уж много, но в «набор» при таких раскладах непременно входит Партия регионов, с которой у Юлии Владимировны отношения сложные, но вряд ли более драматичные, чем с «помаранчевыми» союзниками. Но, надо сказать, отношения ПР и БЮТ имели шансы сложится, что воочию продемонстрировал сентябрь, когда де-факто эта коалиция существовала.

Автор: Андрей Ермолаев

Основные угрозы и пути обеспечения национальной безопасности Украины

ЦСИ "София"

Общая оценка международной ситуации и положения Украины
Эксперты отмечают ухудшение ситуации в мире, рост нестабильности, конфликтного потенциала и военной опасности. Усиление напряженности происходит на фоне развертывания глобального экономического кризиса. По мнению экспертов, последствия кризиса проявятся не только в экономике и социальной сфере, но и, в значительной степени, отобразятся на международных отношениях. В частности, обострится борьба за лидерство в мире, усилится гонка вооружений, снизится роль структур и правовых механизмов, обеспечивающих международную безопасность. Наиболее уязвимыми к экономическому кризису и его последствиям окажутся развивающиеся страны, в том числе – Украина.


Новый Модерн: вызовы для Украины

Источник: «Главред» 14.11.2008

Андрей Ермолаев, философ, директор Центра социальных исследований «София», Дискуссии о национальной безопасности и способах ее обеспечения давно уже приобрели абсурдный характер и стали похожи на средневековые теологические споры о путях достижения «царства божиего».

Автор: Андрей Ермолаев

Фантом новой коалиции

Источник: "Главред" 10.11.2008

Сегодняшнее заявление замглавы Секретариата Президента Андрея Кислинского о том, что в парламенте, возможно, вновь появится работающее большинство, можна трактовать по-разному.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: «На этих выборах американцы не выбирали Президента, а просто голосовали»

Источник: Вовремя.инфо

Мнение директора Центра социальных исследований «София» о выборах Президента в США и о дальнейших отношениях Украины и Америки.

Автор: Андрей Ермолаев

Результаты социологического исследования – экспертного опроса “Основные угрозы и пути обеспечения национальной безопасности Украины”

ЦСИ "София"

Эмпирическую базу исследования составили результаты опроса экспертов. Опрос проводился со 2 по 20 октября 2008 г. Всего опрошено 25 экспертов, компетентных в вопросах внешней политики, национальной безопасности Украины - народные депутаты Украины, международники, политологи, общественные деятели. Отбор экспертов осуществлялся по методу «снежного кома».
Основной метод опроса экспертов – полуформализованное интервью «лицом к лицу». Наряду с закрытыми вопросами экспертам задавались открытые вопросы, а также – в случае необходимости – дополнительные (уточняющие) вопросы. Часть экспертов была опрошена дистанционно (с использованием электронной почты).


Новий етап в українській політиці: змови чи нові революції?

Источник: ЦСИ "София"

Андрей Ермолаев. Тема, которую выносили сегодня на круглый стол – «Новый этап украинской политики. Заговор или новая революция?». Это название предложено не случайно, к концу сентября мы уже имеем довольно большой выбор разнообразных социологических исследований, связанных с реакцией украинского населения на политические события, изменения в системе власти, отношение украинских граждан к кризису и распаду правящей коалиции в 2008 году, отношение избирателей к разным форматам новых политических альянсов.


Внутренние риски: дисбаланс системы

ЦСИ "София"

Как ни парадоксально, но из того тяжелого и неоднозначного состояния, в котором оказалась мировая экономика, национальная элита (при желании) может извлечь важные уроки. Мировой кредитный кризис и глобальная инфляция, как опытный хирург, вскрыли все «потайные» дефекты украинской экономики и определили проблемные зоны, требующие немедленного оперативного вмешательства.

Автор: Святослав Денисенко

Чат-інтерв’ю з президентом Центру соціальних досліджень "Софія" Андрієм Єрмолаєвим

Источник: ГАРТ

Пане Андрію, чому, на вашу думку, не склалася коаліція двох партій великого бізнесу - БЮТ та ПР? Не поділили сфери, чи амбіції лідерів стали на заваді?
Є різні тлумачення коаліції і різні підвалеини її створення. В українській політиці, коаліція – це, впершу чергу, політичний союз, який формується не тільки, щоб призначити премєра, й реалізувати політичний договір. Тобто в українській політиці, коаліція є правлячою політичною силою. Я вважаю, що це правильний підхід, який потрібно раціоналізувати і розвивати. Відповідно, в українському форматі не можливі коаліції на основі тимчасового співпадіння інтересів та інтриг. На скільки мені відомо, офіційних публічних перемовин між Партією регіонів та БЮТ не було. Були консультації окремих груп впливу, були неофіційні зустрічі, спроби прояснити позицію. Але ні в БЮТ, ні в ПР не було досягнуто консенсусу з приводу співробітництва, і до публічних міжпартійних переговорів справа не дійшла. Дуже прикро, що ця ситуація була розпропагована Президентом і його командою. Мені здається, що підозри Президента були дуже перебільшені )

Автор: Андрей Ермолаев

Ющенко-Тимошенко: Гра на випередження

ГАРТ

Сьогодні ми маємо справу із жорсткою конкуренцією колишніх партнерів за символічні та політичні бонуси. Іміджеве протистояння, завойовування симпатій нових союзників, здобуття піар-переваг в очах виборців – все це відбувається в умовах конфлікту, кожен елемент якого - надзвичайно важливий.

Автор: Андрей Ермолаев

В проекте «Акцент. Политика» политолог Андрей Ермолаев

Акцент-онлайн | УРА-Информ

Во вторник, 14 октября, в проекте «Акцент. Политика» на «Первом Деловом» телеканале примет участие политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Тема программы: Текущая политическая ситуация в стране.

Автор: Андрей Ермолаев

Результаты социологического исследования "Отношение украинских граждан к России и НАТО: месяц спустя после кавказского конфликта"

Центр социальных исследований “София” с 9 по 17 сентября 2008 г. провел опрос взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (в целом в 130 населенных пунктах). Всего было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса - интервью «лицом-к-лицу» по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


Результати соціологічного дослідження "Ставлення українських громадян до Росії та НАТО: через місяць опісля кавказького конфлікту"

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 9 по 17 вересня 2008 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2005 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Результаты социологического исследования "Политический кризис в зеркале общественного мнения"

Центр социальных исследований “София” с 9 по 17 сентября 2008 г. провел опрос взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (всего в 130 населенных пунктах). Всего было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса - интервью «лицом-к-лицу» по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


Результати соціологічного дослідження "Політична криза у дзеркалі громадської думки"

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 9 по 17 вересня 2008 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2005 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Що далі

Источник: «Галицькі контракти» 15.09.2008

Андрій Єрмолаєв згодився повідомити Контрактам свій прогноз щодо розвитку подій в українській політиці

Автор: Андрей Ермолаев

Ермолаев: "Ахиллесова пята Тимошенко - она бегает много"

Источник: mobus

Уже вторую неделю актуальным остаются вопросы – состоится ли стабилизационная коалиция, будут ли досрочные выборы. Вместе с тем, очередная политическая неопределенность уже давно не вызывает бурю эмоций и переживаний. Все это уже надоело и естественная реакция - раздражение и апатия.

Автор: Андрей Ермолаев

Результати соціологічного дослідження "Образ влади у свідомості українських громадян"

ЦСД "Софія"

Опитування проводилося з 21 по 29 червня 2008 р. у всіх адміністративно-територіальних одиницях України (АР Крим, 24 областях, містах Київ і Севастополь). Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Вибіркова сукупність – багатоступінчаста випадкова, на останньому етапі – квотна (використовувався «маршрутний метод»). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%


Результаты социологического исследования "Экономические ориентации населения"

ЦСИ "София"

Центр социальных исследований “София” с 21 по 29 июня 2008 г. провел опрос взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (всего в 130 населенных пунктах). Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признаками (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса - интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


Результати соціологічного дослідження "Економічні орієнтації населення"

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 21 по 29 червня 2008 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Результаты социологического исследования “Мнение украинских граждан о политической ситуации в стране”

ЦСИ "София"

Центр социальных исследований “София” с 21 по 29 июня 2008 г. провел опрос взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (всего в 130 населенных пунктах). Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признаками (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса - интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%


Результати соціологічного дослідження “Думка українських громадян про політичну ситуацію в країні”

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 21 по 29 червня 2008 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Отправят ли в отставку Тимошенко?

Источник: "Главред" 23.06.2008

Андрей Ермолаев: "Правительство Тимошенко не имеет будущего"

Автор: Андрей Ермолаев

Аналитический отчет по результатам исследования "Общественное мнение на фоне ухудшения экономической и политической ситуации"

Опитування проводилося з 7 по 14 травня 2008 р. у всіх адміністративно-територіальних одиницях України (АР Крим, 24 областях, містах Київ і Севастополь). Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Вибіркова сукупність – багатоступінчаста випадкова, на останньому етапі – квотна (використовувався «маршрутний метод»). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Российское видение будущего

Источник: журнал "Компаньон"

Россия выбирает между "догоняющим развитием" и "опережающей постиндустриализацией".
Послание президента США всегда представляет интерес и является поводом для обсуждения во всем мире. В силу сложившейся истории, для Украины важно "сверять часы" и со своим северным соседом. Хотя бы потому, что уровень интеграции экономик Украины и России растет год от года. Последнее послание президента РФ есть еще и ответ скептикам как внутри, так и во вне, что у России есть будущее, причем будущее сильного и конкурентоспособного игрока на глобальном поле. Поэтому основным лейтмотивом послания президента России является ответ - сильный достоин дружбы с сильными.


На границе тучи ходят хмуро

Источник: журнал "Компаньон" №11, 22-28 марта 2002 года

Период потепления взаимоотношений между основными стратегическими партнерами Украины (США и РФ) сменился ужесточением геополитического давления на Россию и это вряд ли пройдет бесследно для нашей страны. Конечно, можно занять «страусиную позицию», заявив, что наш приоритет Европа и нас американо-российские отношения мало касаются. Но подобный самообман также проигрышен, как и переход на одну из сторон нынешнего геополитического противостояния.


Волчок власти

Источник: журнал "Компаньен" № 11 22-28 марта 2002

По итогам выборов Украина попадет под контроль узкого круга олигархических групп, которые монополизируют сферу принятия государственных решений.
Предвыборное напряжение достигло своего предела. Машина агитационной гонки с неумолимой скоростью приближает участников к финишу, и наряду с ожиданиями растет и усталость от тяжелого, и все более бессмысленного марафона. Цель «мандат» все чаще подменяется иной, комфортной целью - «добежать до финиша».

Автор: Андрей Ермолаев

Политические инновации в Украине

Источник: журнал "Компаньен" № 9

Предвыборная кампания 2002 года сопровождается рядом политических инноваций. Во-первых, в Украине появились венчурные политпроекты, рассчитанные на будущие президентские выборы, во-вторых, политика власти по консервации политической системы в стране заставила Запад и Россию провести переоценку институтов гражданского общества как канала политического влияния на украинскую власть

Автор: Владимир Лупаций

Громадська думка на фоні погіршення економічної та політичної ситуації

ЦСД "Софія"

Центр соціальних досліджень “Софія” з 7 по 14 травня 2008 р. провів опитування дорослого населення України. Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання). Метод проведення опитування – інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%

Автор: Александр Левцун

Большая охота за властью

Источник: "Компаньон", N 8

Модель будущей политической системы заботит сегодня как президента нашей страны, так и других политических игроков, вступивших в парламентскую избирательную кампанию. Похоже, что основные ее очертания уже видны. Однако остается открытым вопрос о структуре власти на местах и об институциональных реформах, которые будут неизбежны уже в ближайшее время.


Кризис перспективы

Источник: "Компаньен", N (263), февраль 2002 г

Политика «неономенклатуры» по решению оперативных задач в ущерб стратегическим структурным преобразованиям в ближайшем будущем может вернуть экономику Украины к торгово-посредническому типу. Хозяйственный комплекс Украины сегодня больше похож на мозаичную систему, каждый элемент которой опутан перекрестными отношениями собственности и совершает достаточно спонтанную траекторию движения. И что бы ни декларировала исполнительная власть, фактически неконтролируемый характер структурных преобразований и неопределенность перспективы в большинстве отраслей украинской промышленности имеют мало общего с понятием экономического суверенитета. Сейчас существует реальная угроза постепенного вытеснения отечественных производителей с потребительского рынка и возврата Украины к экономике торгово-посреднического типа.

Автор: Владимир Лупаций

Об умении некоторых стран «давить на газ»

Источник: "Компаньон", №5 от 4 февраля 2002 года

Предвыборная тематика захлестнула украинские СМИ «с головою». Однако не только от выборов зависит будущее нашей страны. Проблемы снабжения Украины газом и транзит российского газа в Европу – темы для нашей страны всегда актуальные. Тем более, если речь идет о потерях Украиной традиционных поставщиков газа, и доходов в бюджет. Иногда эти вопросы решаются вне нашей страны…


Выборы-2002: коней на переправе не меняют

Источник: "Компаньен", N 4, за 2002 год

Избирательная кампания, как и лето, долго ожидается, а наступает незаметно и проходит быстро. Как-то буднично и тихо ЦВК принял пакет «стартовых документов», прошла волна съездов партий и избирательных блоков, депутаты-мажоритарщики подали документы на регистрацию в окружкомы. В информационном пространстве – агитационное затишье до 9 февраля. Так все-таки – «уже лето»? Каким оно будет, это лето – жаркое или холодное, дождливое или засушливое, а главное – как пройдет отпуск и каким будет урожай?


ОТ ГЕОПОЛИТИКИ К ГЕОЭКОНОМИКЕ.

Источник: "Зеркало Недели", N 1 (376) суббота, 5-18 января 2002 года

Процессы экономической глобализации играют решающую роль в формировании и развитии геополитической карты мира на рубеже веков. Всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферами деятельности, между внутренней и внешней политикой. Происходит экономизация политики и возрастает роль и значение финансовой дипломатии в решении международных проблем и конфликтов. Успех национальных стратегий развития все больше зависит от учета факторов геоэкономического пространства. В результате элиты и национальные правительства при построении стратегических моделей развития опираются не столько на геополитическую, сколько на геоэкономическую систему координат. Геоэкономика и ее субъекты как бы предопределяют и формируют заказ на геополитику и геостратегию.

Автор: Владимир Лупаций

Еще одно пришествие реформы. В Украине снова вспомнили о необходимости административной реформы. Однако ее успешное проведение напрямую зависит от изменения политической системы

Источник: "Компаньен", N 51-52, за 2002 год

В конце ноября президент Украины своим указом одобрил меры по реализации Стратегии реформирования системы государственной службы в Украине на 2002 год. И сейчас возобновившееся внимание к административной реформе уже нельзя объяснить только экономическими причинами или предвыборной конъюнктурой: власть заговорила о проблемах, которые фактически относятся к разряду вопросов национальной безопасности. Впрочем, при сохранении и консервации действующей политической системы даже самые прогрессивные проекты, направленные на оптимизацию работы аппарата государственного управления, будут сведены на нет.

Автор: Владимир Лупаций

Что день грядущий нам готовит?…

Источник: ЦСИ "София" 14.12.2001

Что делать?
Украинская власть в растерянности.Пожалуй, впервые за десять лет первые лица государства, не стесняясь, ставят вопрос о необходимости пересмотра подходов к стратегии развития государства. И речь уже не идет о таких банальных вещах как «коррекция экономических реформ» или очередное их «ускорение». Исчерпалась сама геополитическая модель, закладывавшаяся в основу создания и функционирования модели Украины как независимого пост-советского государства – модель «балансира», получающего дивиденды от торговли своим геополитическим положенияем. В этом смысле фраза Д.Сороса «Хватит Украине торговать своим геополитическим положением», высказанная еще в 2000 году в контексте «кассетного скандала», оказалась пророческой. Торговля прекратилась в силу исчезнувшего спроса. Зато возник новый «заказ» - продаться с потрохами, что граничит с ультиматумом. Россия выразила данный ультиматум просто, объявив 2002 год годом Украины. США как мировой экономический лидер подошла к данной проблеме меркантильно – санкции, ограничения, уменьшение экспортных квот, новые ультиматумы по повышению уровне оплаты за электричество и коммунальные услуги для населения (что связано с кредитованием по линии МВФ). Европа на этом фоне заняла нейтральную позицию – видимо, на время просто «забыв» вообще о существовании украинского фактора.


Время собирать камни

Источник: ЦСИ "София" 13.12.2001

Первые 10 лет СНГ прошли при доминировании в этой организации России. Сегодня ситуация изменилась, для сегодняшней России наличие стран-спутников, каковыми являются страны СНГ, выступает желательным, но не обязательным условием. На фоне укрепляющейся политической и экономической самодостаточности России, остальные постсоветские страны, становятся окраиной России в глазах международного сообщества. Несмотря на то, что руководство Украины пытается реагировать на «новые вызовы», в целом ему вряд ли удастся реализовать в рамках СНГ и российско-украинских отношений в частности, украинский сценарий развития.


Цели ясны, задачи понятны. За работу, товарищи!

Источник: ЦСИ "София" 12.12.2001

Власть и общество увлечены подсчетом голосов в будущем парламенте и гаданием на электоральной гуще. При этом ни «верхи», ни «низы» не заинтересованы обсуждать вопросы о том, что ждет Украину после выборов. Однако уже сегодня четко просматривается ряд тенденций в экономической и политической жизни страны, которые будут определяющим начиная с весны 2002г.


Политические риски как результат неадекватности и непрофессионализма руководства страны

Источник: ЦСИ "София" 11.12.2001

Несмотря на экономический рост Украина как страна по прежнему имеет низкую инвестиционную привлекательность, а растущий уровень политических рисков угрожает превратисься в главное препятствие для дальнейшего экономического и социально-политического развития.


Визит будущего (или Продолжение следует)

Источник: ЦСИ "София" 10.12.2001

Рабочая поездка главы исполнительной власти Украины в США позволила по сути переопределить формат и объем украино-американского сотрудничества с учетом новой внутриполитической и международной обстановки. Однако результативность визита будет определяться способностью украинского правительства выполнять взятые на себя обязательства, несмотря на существующие внутренние ограничения.


Чем торгует Украина с Россией?

Источник: ЦСИ "София" 09.12.2001

Украина долго настаивала на принятии зоны свободной торговли с Россией, наконец мы близки к цели. Торгово-экономическое сотрудничество Украины и России стало наконец предметом рассмотрения сторон. Однако, на фоне кажущегося улучшения двусторонних торгово-экономических отношений, Украина все больше становится объектом, а не субъектом переговорного процесса. Долговая, производственная, торговая, финансовая зависимость нашей страны от России делает Украину политически и экономически несамостоятельной страной.


Модель внешнего управления

Источник: ЦСИ "София" 08.12.2001

Усилия США, направленные на мобилизацию международной поддержки действий антитеррористической операции в Афганистане, привели в движение страны и организации расположенные по периметру Украины. Речь в первую очередь идет о непосредственном геополитическом окружении Украины, о так называемых «странах периметра», к которым принадлежат Россия, страны Центральной Европы, страны, входящие в Черноморское экономическое сообщество (ЧЭС) и ГУУАМ. Очевидно, что такие масштабные изменения способны создать не только новые возможности, но и новые вызовы для Украины как в геополитической, так и во внешнеэкономической сфере.


Андрей Ермолаев - комментарии по результатам визита в Украину президента США Дж. Буша

Источник: Сайт Партии регионов 03.04.2008

Андрей Ермолаев: "Вступление в подобные международные организации - это всегда ограничение суверенитета, и оно должно проходить добровольно и с согласия нации. В нашем же случае "нас без нас женят"

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: "Как точечные уколы такие заявления производят информационный эффект, но если оценивать это как политику, то она неэффективна"

Источник: ForUm 29.02.2008

Комментируя ForUm'у активизацию общения Президента с премьером посредством писем и телеграмм, известный политолог, президент Центра социальных исследований "София" Андрей Ермолаев отметил: - Если рассматривать эти письма как политический феномен, то мы имеем дело не с позицией, а с технологией. Каждое такое письмо является элементом политики сдерживания Тимошенко.

Автор: Андрей Ермолаев

Андрей Ермолаев: "Сейчас газовая ситуация - неплохой повод для очередной политизации ситуации"

Источник: Сайт Партии регионов 28.02.2008

Известный политолог, президент Центра социальных исследований "София" Андрей Ермолаев рассказал корреспонденту ForUm'а о своем видении причин очередного "газового" кризиса:

Автор: Андрей Ермолаев

Громадська думка на фоні чергової політичної кризи

ЦСД "Софія"

Центром соціальних досліджень “Софія” з 6 по 13 лютого 2008 р. було проведене опитування дорослого населення України. Загалом опитано 2020 респондентів. Вибіркова сукупність – багатоступінчаста випадкова, на останньому етапі – квотна. Вибірка за статтю, віком, регіоном проживання та типом поселення репрезентує населення України віком від 18 років і старше. Метод опитування – стандартизоване інтерв’ю „віч-на-віч” за місцем проживання респондента (на дому). Опитування проводилося в усіх областях України, АР Крим, Києві та Севастополі (загалом у 125 населених пунктах). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Автор: Александр Левцун

Хомут для Тимошенко

Источник: "Главред" 13.02.2008

При нынешних обстоятельствах СНБО начинает превращаться в инструмент подмены. Секретариат Президента готовит и проводит через Совбез собственные разработки и инициативы, которые потом просто легитимируются решениями Президента.

Автор: Андрей Ермолаев

Тимошенко: три года от первого "прихода"

Источник: "Главред" 04.02.08

Конечно, Юлия Тимошенко очень изменилась, ведь три года - это большой срок для политической жизни. В 2005 году она пришла на пост премьера на волне революционного энтузиазма, на волне ожиданий того, что это будет первое пострежимное правительство. Тогда все считали, что задача новой власти - прежде всего наладить новые правила жизни, новые правила политики

Автор: Андрей Ермолаев

Повестка-2008: НАТО, национальный вопрос, слияние и поглощение корпораций

Источник: "Главред" 23.01.2008

Какой будет повестка 2008 года для Украины? Какие процессы и актеры будут играть определяющую роль?

Автор: Андрей Ермолаев

Богатырева ушла к Ющенко

Источник: "Главред" 24.12.2007

Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований "София":
Пути Президента неисповедимы. Думаю, что серьезную оценку можно будет дать, только услышав политическую позицию самого Президента и новоназначенного секретаря СНБОУ.

Автор: Андрей Ермолаев

Скільки буде "жити" новий уряд?

Источник: "День" 18.12.2007

В Україні, незалежно від складу всіх Кабмінів, до 2008 року вичерпується ресурс тієї моделі економічного розвитку, що утримувалася понад десятиліття

Автор: Андрей Ермолаев

Зеркало – 2007 (настроения и стереотипы населения Украины)

Общая редакция: Андрей Ермолаев, Александр Левцун

В докладе представлены результаты опросов населения Украины, проведенных Центром социальных исследований «София» в 2007 г. Авторы (Центр социальных исследований «София»): Андрей Ермолаев, Александр Левцун, Юрий Надтока, Владимир Лупаций, Святослав Денисенко, Валентина Романова.

Автор: Александр Левцун

Коалиция на год

Источник: "Главред" 29.11.2007

Подписание соглашения о создании демократической коалиции в составе НУНС и БЮТ становится своеобразным обнулением накопившихся раздражения, невнятности и взаимного недоверия партнеров.

Автор: Андрей Ермолаев

НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ

Историческая память - вещь спорная. Как бы нам ни хотелось видеть Украину единой, есть объективные исторические факторы, под влиянием которых у жителей западной и восточной части нашей Родины сформировались разное восприятие одних и тех же событий, разные национальные герои, и это наша общая беда. О том, как в этой ситуации должна вести себя власть, какую историю должны учить наши дети, дискутируют...


Розділяй та прем'єрствуй

Источник: "Главред" 22.10.2007

Голосування за кандидатуру прем'єра може розколоти кілька фракцій нового парламенту

Автор: Андрей Ермолаев

"Харизматические движения в Украине подменяют собой политические проекты"

Источник: "Диалог" 28.09.2007

Что приобретет и что потеряет Украина в результате парламентских выборов 30 сентября?

Автор: Андрей Ермолаев

Итоги выборов (мысли вслух)

Источник: iPlus 9.10.2007

Избиратель не влияет на судьбу парламента. Быть или не быть парламенту - решают политические элиты, сопоставляя результаты и согласовывая интересы во власти. В 2007 году электоральная демократия окончательно уступила место демократии корпоративной


Кампанія без кампанії

Источник: "Главред" 17.09.2007

Активність політиків неадекватна тому, чим живе суспільство. Саме це є головною проблемою виборчої кампанії

Автор: Андрей Ермолаев

"Противостояние между новым составом парламента и президентом уже запрограммировано"

Источник: "Киевский телеграф" 7-13.09.2007

Для политологов предвыборный период - всегда время большой охоты. Однако, как утверждает политолог Андрей Ермолаев, охота за чужим вообще является особенностью этого политического сезона (а с добычей, по его мнению, в итоге может оказаться только один человек). О том, как скоро Украина придет к диктатуре, он рассказал в интервью "Киевскому телеграфу".

Автор: Андрей Ермолаев

Популізму стало більше

Источник: "Главред" 04.09.2007

На цих парламентських виборах провідні політичні сили пропонують не стільки програми, які презентують партійну позицію, скільки програми державного розвитку

Автор: Андрей Ермолаев

"ЭТО ВОЙНА ЭЛИТ, А НЕ НАРОДА"

Источник: "Столичные новости" 21-28.08.2007

Чем отличаются нынешние парламентские выборы от предыдущих, что мы увидим нового в ходе избирательной кампании? С этих вопросов началась наша беседа с директором Центра социальных исследований "София" Андреем ЕРМОЛАЕВЫМ.

Автор: Андрей Ермолаев

Електоральні орієнтації українських громадян

Источник: ЦСИ "София"

Центром соціальних досліджень “Софія” з 27 липня по 7 серпня 2007 р. було проведене опитування дорослого населення України. Загалом було опитано 2017 респондентів.

Автор: Александр Левцун

Нация без национальной демократии, или Борьба за вторую независимость

Источник: "День" 25.05.2006

Высказывание "на Украине", которое очень часто употребляется при характеристике украинских событий и процессов, четко отражает не только семантический, но и историософский дискурс развития. И по сегодняшний день наша страна замеряется с помощью разнообразных исследовательских приборов как некий неопознанный геополитический и геокультурный объект (НГГО) с массой признаков и рефлексивных реакций

Автор: Андрей Ермолаев

В поисках национальной идеи (философские заметки)

Источник: Всеукраїнська експертна мережа 23.01.2007

"…никакое правительство, никакая политическая система, никакая конституция, никакая хартия или государство не вечны, и точно так же решения прошлого не связаны с будущим вечно. И правительство, созданное для одной цивилизации, не может адекватно справиться со следующим " Элвин Тоффлер

Автор: Андрей Ермолаев

Ющенко идет на выборы

Источник: "Главред" 21.06.2007

Появление роликов связано с тем, что имидж и рейтинг Президента является неотъемлемой частью коллективного образа блока, который готовится к выборам.

Автор: Андрей Ермолаев

"ВСЕ РЕШАТ МАССОВЫЕ МИТИНГИ"

Источник: "Столичные новости" 19-26.06.2007

Каковы будут особенности избирательной кампании 2007 года, появились ли уже какие-то новые явления в поведении политиков и электората? На эти вопросы мы попросили ответить директора Центра социальных исследований "София" Андрея Ермолаева.

Автор: Андрей Ермолаев